Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024
Follow Us
Η συμβολή των παραμυθιών στην κατανόηση των παιδιών

« Εάν θέλετε το παιδί σου να γίνει έξυπνο, διαβάστε παραμύθια. Αν θέλετε να γίνει πιο έξυπνο, διαβάστε του περισσότερα παραμύθια».

Albert Einstein.

Πως τα παραμύθια συμβάλουν στην ανάπτυξη του παιδιού;

Όταν διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά ενισχύουν και αναπτύσσουν δεξιότητες.

 • Η εργαζόμενη μνήμη,
 • Η φαντασία.
 • Η ακουστική επεξεργασία.
 • Η ταχύτητα επεξεργασίας.
 • Η ενσυναίσθηση.

Γιατί βοηθούν στην κατανόηση των παιδιών;

 • Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους.
 • Ενισχύει την έκφραση.
 • Αναγνωρίζει συναισθήματα.
 • Διακρίνει τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες.
 • Εξάγει συμπεράσματα.
 • Δημιουργεί νοητικές αναπαραστάσεις.
 • Αντιλαμβάνεται τι σχέση αίτιου – αποτελέσματος.

Με ποιόν τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε ένα παραμύθι;

 1. Σε παιδιά μικρής ηλικίες μπορείτε να διαβάσετε ένα μικρό παραμύθι και στην συνέχεια να του κάνετε ερωτήσεις.
 2. Ζητήστε τους να σκεφτούν και να ζωγραφίσουν τι θα γίνει μετά το τέλος της ιστορίας ή να δώσουν ένα δικό τους τέλος στο παραμύθι.
 3. Διαβάστε το αγαπημένο τους παραμύθι και ζητήστε να σας ζωγραφίσουν ή να περιγράψουν τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση και για ποιόν λόγο.
 4. Μπορείτε να παίξετε να τα παιχνίδια τους και να δημιουργήσετε με αυτά την ιστορία του παραμυθιού.
 5. Σε παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να διαβάσουν μόνα τους το παραμύθι και στην συνέχεια να τους ζητήσετε να σας απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις κατανόησης.
 6. Μπορείτε να πάρετε τους ήρωες από το κουκλοθέατρο και να παίξετε να το παραμύθι που είδατε ή διαβάσατε.

Σοφία .Π. Κιούπη , Λογοθεραπεύτρια

6979283636