Δευτέρα, Φεβρουάριος 26, 2024
Follow Us
Τα παιδιά επικοινωνούν μόνο όταν αρχίζουν να μιλάνε;

Αρκετοί γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους αρχίζουν να επικοινωνούν μόνο όταν ξεκινήσουν να μιλάνε!

Η επικοινωνία των παιδιών δεν πραγματοποιείτε μόνο με λεκτικές δεξιότητες αλλά και με μη λεκτικές. Αυτές οι δεξιότητες ονομάζονται Προγλωσσικές Δεξιότητες και ξεκινούν από την ημέρα της γέννησης τους. Οι μη – λεκτικές Προγλωσσικές Δεξιότητες είναι ένας επικοινωνιακός τρόπος, όπου με την βοήθεια των ήχων, των ματιών, των εκφράσεων, των μιμήσεων και των χειρονομιών τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο πριν ακόμα εκφέρουν τις πρώτες τους λέξεις με σκοπό να αλληλεπιδράσουν.

 Πως αλληλεπιδρούν μη λεκτικά τα παιδιά;

  • Βλεμματική επαφή: είναι το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται για των σωστή κοινωνική επικοινωνία.
  • Παραγωγή ήχων: τα παιδιά παράγουν ήχους για να εκφράσουν συγκεκριμένες ανάγκες.
  • Δείξιμο: δείχνει το αντικείμενο που θέλει.
  • Βλέμμα : κοιτάζει προς την κατεύθυνση που είναι το αντικείμενο που θέλει.
  • Μίμηση: μιμείται τις εκφράσει και τις χειρονομίες των φροντιστών του και εξελίσσει τις μη- λεκτικές ικανότητες του.

Όταν το παιδί ξεκινήσει να μιλάει η μη- λεκτικές ικανότητες χανονταί;

Η απάντηση είναι ΌΧΙ! Οι μη- λεκτικές ικανότητες ενσωματώνονται με τις λεκτικές με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση, όταν μιλάμε χρειαζόμαστε την βλεμματική επαφή, τις χειρονομίες, τις εκφράσεις και τους ήχους.

Τα παιδιά με τις Προγλωσσικές Δεξιότητες ανακαλύπτουν την δύναμη της αλληλεπίδρασης, παρατηρούν ότι με συγκεκριμένες κινήσεις , ήχους κτλ μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η μη λεκτική επικοινωνία είναι ο προθάλαμος για την λεκτική.  Εάν δεν αναπτυχθεί το πρώτο στάδιο ενδεχομένως να εμποδίζει την έναρξη της γλωσσικής εξέλιξης.

Σοφία Π. Κιούπη, Λογοθεραπεύτρια

6979283636