Δευτέρα, Σεπτέμβριος 20, 2021
Follow Us
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ εργαζομένων νοσοκομείου Νάουσας

Σύνθεση νέου Δ.Σ εργαζομένων νοσοκομείου Νάουσας μετά από εκλογές (24/06/21) 

belbe

Πρόεδρος: Αιδίνης Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Λογγινίδης Αντώνης

Γραμματέας: Ανθρακέα Κατερίνα

Αναπληρωτής γραμματέας: Ζαρομυτίδου Ολυμπία

Ταμίας: Δέλλα Χριστίνα

Μέλη: Καραμπατζού Ευγενία,Δάλλης Νίκος 

nana