Κυριακή, Ιούλιος 05, 2020
Follow Us
Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας το απόγευμα της Παρασκευής-Τα θέματα της συνεδρίασης

Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την 3η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας.

spotor

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο - Καθιέρωση της 10ης Σεπτεμβρίου 1944 ως ημέρα απελευθέρωσης από τα στρατεύματα Κατοχής 1941-1944

Θωμάς Τσουκαλάς

ΘΕΜΑ-1.docx

Θέμα 2ο - Αναγνώριση του Στέργιου Φετλή ως του πρώτου εκλεγμένου Δημάρχου μετά την κατοχή 1941-1944

Θωμάς Τσουκαλάς

ΘΕΜΑ-2.docx

Θέμα 3ο - 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας (Ο.Υ)-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

ΘΕΜΑ-3.docx

Θέμα 4ο - 6η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος - Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Η.Π. Νάουσας

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

ΘΕΜΑ-4.pdf

Θέμα 7ο - Περί έγκρισης ή μη αποδοχής της υπ’ αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί συναίνεσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος

ΘΕΜΑ-7.doc

Θέμα 8ο - Εισήγηση για την παροχή σύμφωνης γνώμης προς το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Νάουσας για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων»

Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος

ΘΕΜΑ-8.docx

Θέμα 9ο - Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την περιοχή ευθύνης του Δήμου ΗΠ Νάουσας σύμφωνα με τον πίνακα της Υπουργικής Απόφασης

Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος

ΘΕΜΑ-9.doc

Θέμα 10ο - Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των επιχορηγήσεων

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

ΘΕΜΑ-10.doc

Θέμα 11ο - ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

ΘΕΜΑ-11.doc

Θέμα 12ο - Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την ΟPEN TECHNOLOGY SERVICES

Π.Ο.Υ - Κόφκελης Αθανάσιος

ΘΕΜΑ-12.doc

Θέμα 14ο - Έγκριση ή μη , Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2019, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ-14.doc

Θέμα 15ο - Πρακτικό εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων για το ΔΣ του ΚΚΠ&Α Δήμου Νάουσας

Τα μέλη εφορευτικής επιτροπής

ΘΕΜΑ-15.pdf

 napnao