Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
Follow Us
Εμπλουτισμός της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας με προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προς το αναγνωστικό κοινό του Δήμου,

προχώρησε στην προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της με 178 νέους τίτλους συνολικού κόστους 2.000 ευρώ, οι οποίοι καλύπτουν ευρεία θεματολογία, αναβαθμίζοντας την συλλογή της και καθιστώντας την βιβλιοθήκη ενημερωμένη ως προς τις νέες εκδόσεις και ως προς τα αυξανόμενα ενδιαφέροντα των χρηστών της. 

Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα προς δανεισμό τις προσεχείς ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμών.