Πέμπτη, Φεβρουάριος 29, 2024
Follow Us
Αναγγελία ζημίας για Νάουσα, Στενήμαχο και Αρκοχώρι από βροχόπτωση στις 22/05/2023 σε κεράσια, βερίκοκα, κορόμηλα, μηδική και βαμβάκια

Αναγγελία ζημίας για Νάουσα,Στενήμαχο και Αρκοχώρι από βροχόπτωση στις 22/05/2023 σε κεράσια, βερίκοκα, κορόμηλα, μηδική και βαμβάκια.

Προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων έως και 02/06/2023, στο δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχείου.

Πληροφορίες στο τηλ. 2332350323. 

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ Λεφούσης Θωμάς