Σάββατο, Ιανουάριος 22, 2022
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Νάουσας το πρωί της Δευτέρας

Με 10 θέματα θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή Νάουσας το πρωί της Δευτέρας στις 10:00 δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου). Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

hamkri

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 31/2021, προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 31/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Λόγω λανθασμένων χρεώσεων που προήλθαν από την μετάπτωση των προηγούμενων αρχείων.

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας  λόγω λανθασμένων χρεώσεων.

Έγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

"Έγκριση  3ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"

Έγκριση σύναψης Συμφωνίας - πλαίσιο για τη θεσμική / διαθεματική/ επιστημονική συνεργασία μεταξύ Α.Π.Θ. και του Δήμου Νάουσας (προγραμματική σύμβαση)

Έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας» μεταξύ Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και ΔΕΠΑΝ και υλοποίησης των προβλεπόμενων στην επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

Διαγραφή ή μη Προσαυξήσεων από  τον  Χ.Κ.  0028/2014.

touter