Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2024
Follow Us
Τις Προτάσεις της για την Αναγέννηση της Ημαθίας καταθέτει η Ολυμπία Αποστόλου

Η δεύτερη δέσμη προτάσεων αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη.

Αγροτική Ανάπτυξη

  • Πραγματοποίηση μελέτης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στις τοπικές καλλιέργειες
  • Ουσιαστικό πρόγραμμα αναδιάρθωσης με χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και επιδότηση γραμμικών σχημάτων
  •  Παροχή κινήτρων σε μικρές ομάδες παραγωγών για τη δημιουργία εμπορικών κοινοπραξιών
  • Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει όλες τις ζημίες
  • Κάλυψη μέρους του κόστους εφοδίων & ζωοτροφών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη συγκράτηση της τιμής των αγροτικών προϊόντων
  • Καθιέρωση κοινής ονομασίας προέλευσης για το Μοσχάρι Βέροιας