Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2024
Follow Us
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: «Γνωρίζω τα βουνά, φροντίζω το περιβάλλον για ένα βιώσιμο αύριο» για τους μαθητές του 9ου δημοτικού σχολείου Νάουσας

Την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024, οι μαθητές/τριες των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του σχολείου μας

πεζοπόρησαν στο βουνό μας το Βέρμιο από τη Γαλαρία μέχρι την Μεταμόρφωση στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού  Προγράμματος που υλοποιεί το σχολείο μας με τίτλο: «Γνωρίζω τα βουνά, φροντίζω το περιβάλλον για ένα βιώσιμο αύριο».

Το παραπάνω πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 με την πεζοπορία που πραγματοποίησαν οι μαθητές/τριες των παραπάνω τάξεων στη Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, στην σκήτη του και σε δύο καταρράκτες του Ολύμπου.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που πήραν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τον κο Κώστα Μάινο, πρώην γυμναστή και πολύ καλό συνάδελφο, για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε καθ’όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματός μας.