Σάββατο, Σεπτέμβριος 23, 2023
Follow Us
Περιφορά Επιταφίου σήμερα στον εξωκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Πουρέγκα)

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Επιταφίου στο εξωκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Πουρέγκα).