Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2024
Follow Us
Περιφορά Επιταφίου σήμερα στον εξωκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Πουρέγκα)

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Επιταφίου στο εξωκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Πουρέγκα).