Τρίτη, Οκτώβριος 26, 2021
Follow Us

tzeΑπό τις 11 Απριλίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων (Δείτε εδώ) στο Εθνικό Κτηματολόγιο για όλα τα δικαιώματα μας (κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα κτλ) επί ακινήτων που βρίσκονται στο Δήμο Νάουσας. Η αρχική ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου όριζε ως τέλος της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων την 11η Ιουλίου, αλλά πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η παράταση της υποβολής των δηλώσεων ως τις 11 Αυγούστου. Είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο να δηλωθούν όλα τα δικαιώματα (Δείτε εδώ) που κατέχουμε καθώς εκτός των μελλοντικών κινδύνων που θα προκύψουν στη περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης (να χαρακτηρισθεί το ακίνητο μας ως «αγνώστου ιδιοκτήτη, να ελλοχεύει ο κίνδυνος να περάσει το ακίνητο στην κυριότητα του Δημοσίου κτλ) (Δείτε εδώ) υπάρχουν και κίνδυνοι πιο άμεσοι όπως η πληρωμή προστίμου για τυχόν εκπρόθεσμη δήλωση. Το ποσό του προστίμου ποικίλει ανάλογα με το είδος του δικαιώματος που έχουμε να δηλώσουμε. Πριν αναφέρω αναλυτικά τα ποσά των προστίμων είναι αναγκαίο να αναφέρω ότι για να ισχύσουν θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την πληρωμή αυτών, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμα.

Τα πρόστιμα λοιπόν όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Κτηματολόγιο έχουν ως εξής:

Για δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

 1. Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τμ 70€
 2. Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τμ 120€
 3. Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τμ 150€
 4. Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδ  μεγαλυτέρου των 200 τμ 250€
 5. Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τμ 100€
 6. Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τμ 250€
 7. Επί βοηθητικού χώρου   50€

Για δικαίωμα εντός αγροτικής περιοχής

 1. Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 70€.
 2. Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 100€.
 3. Επί γεωτεμαχίου μεγαλυτέρου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή   200€.
 4. Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος  70€.

Το δικηγορικό γραφείο του Δημήτριου Τζέκου (πλατεία Καρατάσου 8 - 1 όροφος) αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη την διαδικασίας δήλωσης των ιδιοκτησιών σας στο Κτηματολόγιο στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η πλήρης κάλυψη από το δικηγορικό γραφείο του Δημήτριου Τζέκου (πλατεία Καρατάσου 8 - 1 όροφος) περιλαμβάνει, την συμπλήρωση των εντύπων του Κτηματολογίου, την πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφησης στις Τράπεζες, αλλά και τη μετάβαση στα γραφεία του Κτηματολογίου για την κατάθεση της δήλωσης σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2332028494-6974015526