Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024
Follow Us
Τα οφέλη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών, καθώς η σημασία του ποιοτικού ελεύθερου χρόνου είναι αδιαμφισβήτητη.

Είναι αυτές που συντροφεύουν το παιδί στον ελεύθερο του χρόνο, αυτές που συμβάλλουν στην απόκτηση νέων ενδιαφερόντων, στη διεύρυνση των ταλέντων του και στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή της δραστηριότητας να γίνει με γνώμονα τις αξίες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, προκειμένου να έχει νόημα και για το ίδιο.

Τα παιδιά μέσα από τη δραστηριότητα που θα επιλέξουν, κοινωνικοποιούνται, γίνονται μέλη μιας ομάδας, μαθαίνουν να  συνυπάρχουν και να υπακούνε στους κοινωνικούς κανόνες, γίνονται πιο εξωστρεφή και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Καλλιεργούν κοινωνικές αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία, ο σεβασμός, η ευγενής άμιλλα και η ενσυναίσθηση.

Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που θα επιλέξουν, ενισχύονται και οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξή του. Για παράδειγμα, η κολύμβηση συμβάλλει στον έλεγχο του κορμού και στην ενδυνάμωση αυτού, καθώς και στην συγκέντρωση της προσοχής, που είναι απαραίτητη για τη μαθησιακή διαδικασία. Τα αθλήματα με μπάλα συμβάλλουν στον καλύτερο συντονισμό ματιού – χεριού (οπτικοκινητικός συντονισμός), καθώς και στον συντονισμό όλων των μελών του σώματος.

Μέσα από τα αθλήματα,  τα παιδιά αρχίζουν να γνωρίζουν το σώμα τους και αποκτούν μια θετική εικόνα για αυτό. Η ζωγραφική συμβάλλει στην ενδυνάμωση των δακτύλων και τη λεπτή κινητικότητα και τέλος, ο χορός αποκομίζει πολλαπλά οφέλη σε σώμα και πνεύμα, καθώς δίνει τη δυνατότητα να εκφράζει κανείς τα συναισθήματά του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Μέσω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων καλύπτονται ποικίλες βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες που συμβάλλουν στη ψυχολογική και κοινωνική ωρίμανση των παιδιών. Γι’ αυτό, αφήστε το παιδί σας ελεύθερο σε ερεθίσματα, να πειραματιστεί, να δοκιμάσει δραστηριότητες και αθλήματα που του κινούν το ενδιαφέρον και του εξάπτουν την περιέργεια, να βρει την κλίση του και το ταλέντο του και να εξελιχθεί συνειδητά μέσα από αυτή τη διαδικασία!

Αθηνά Τσιάτσου