Τετάρτη, Μαϊος 31, 2023
Follow Us
ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύμφωνα με τα υπ. αριθμ. «1» και «2» θέματα του σχετικού πίνακα της υπό την υπ. αριθμ. 9459/29-06-2020 πρόσκλησης σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, καλούμαστε να αποφασίσουμε επί των σχετικών εισηγήσεων με τις οποίες προτείνονται τα ακόλουθα :