Τρίτη, Αύγουστος 11, 2020
Follow Us
ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύμφωνα με τα υπ. αριθμ. «1» και «2» θέματα του σχετικού πίνακα της υπό την υπ. αριθμ. 9459/29-06-2020 πρόσκλησης σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, καλούμαστε να αποφασίσουμε επί των σχετικών εισηγήσεων με τις οποίες προτείνονται τα ακόλουθα :

Θέμα 1ο: «Καθιέρωση της 10ης Σεπτεμβρίου 1944 ως ημέρα απελευθέρωσης από τα στρατεύματα Κατοχής 1941-1944»

Θέμα 2ο: «Αναγνώριση του Στέργιου Φετλή ως του πρώτου εκλεγμένου Δημάρχου μετά την κατοχή 1941-1944»

Επιπρόσθετα εσχάτως γινόμαστε, μάρτυρες ολοένα και αυξανόμενων«ιστορικών αναδρομών» στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, οι οποίες ενίοτε λαμβάνουν τη μορφή προτάσεων ψηφισμάτων «επί παντώς επιστητού».

Για τους λόγους αυτούς, εκφράζουμε τις απόψεις μας ως δημοτική ομάδα, οποίες συμπυκνώνονται στα ακόλουθα :

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο, για την τεκμηρίωση ιστορικών γεγονότων. Πόσο μάλλον να υϊοθετήσει αποδεχόμενο την άποψη μιας δημοτικής παράταξης ακόμη και όταν αυτή-με τη σειρά της- εδράζεται στο κατά τα λοιπά σεβαστό, πόνημα ενός όντως αξιόλογου ερευνητή. Πρόκειται για αλήθεια ενός μάρτυρα.

2.Οποιαδήποτε μεμονωμένη εργασία, όσο και εάν συνεισφέρει στη διαλεύκανση ιστορικών γεγονότων δε δύναται να υποκαταστήσει την οργανωμένη και πολύπλευρη επιστημονική ιστορική έρευνα.

3.Η ένταξη παρόμοιων θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου ενίοτε υπηρετεί την ανάγκη εξασφάλισης πρόσκαιρων μικροπολιτικών ισορροπιών εντός του δημοτικού συμβουλίου  χωρίς να υπάρχει πάντοτε ειλικρινές ενδιαφέρον για την«αποκατάσταση»της «ιστορικής αλήθειας».

4.Ακόμη και εάν επιδιδόμασταν σε συστηματική υπερψήφιση παρόμοιων εισηγήσεων θεωρούμε ότι α) δεν συνεισφέρουμε αληθινά στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και β) δεν επιλύουμε κάποιο από τα πολλά και δύσκολα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας.

  1. Πέρα τις παραπάνω διαπιστώσεις, η επιστημονικά τεκμηριωμένη τοπική ιστορία, μπορεί να αποτελέσει κατά την εκτίμησή μας ένα σημαντικότατο κεκτημένο και εργαλείο για τον Δήμο της Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας.

Για το λόγο αυτό :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την άμεση συγκρότηση από τον κ. Δήμαρχο διαπαραταξιακής επιτροπής με στόχο τον ορισμό του πλαισίου, την καταγραφή των χρηματοδοτικών αναγών και τον προγραμματισμό των δράσεων για :

Τη σύστασηκαι λειτουργία υπό την αιγίδα του Δήμου  διαρκούς επιτροπής τεκμηρίωσης της ιστορίας του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε ενδεικτικά :

Σύνθεση:

Επιστήμονες ιστορικούς του τόπου μας, ή που έλκουν την καταγωγή τoυς από το Δήμο μας (χωριά και πόλη)

Ερευνητές της τοπικής ιστορίας – λαογραφίας με συγγραφικό έργο

Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες στην ιστορία

Εκπρόσωπους πολιτιστικών συλλόγων με ενασχόληση και αποδεδειγμένο έργο συναφές με το αντικείμενο της επιτροπής

Eκπρόσωπους ή εκπρόσωπο  από κάθε δημοτική παράταξη, όπως αυτές εκπροσωπούνται σε κάθε θητεία

Λειτουργία :

Η επιτροπή διοικείται από εκλεγμένο μεταξύ των μελών επιστήμονα ή ερευνητή ενώ οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων θα έχουν μόνο γνωμοδοτικές και βοηθητικές αρμοδιότητες.

Η επιτροπή

θέτει

Την επιστημονική μεθοδολογία

Τα ερευνητικά αντικείμενα

Τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εργασιών.

Προτείνεται, ως απαραίτητη η ενεργός εθελοντική συμμετοχή των μαθητών του Δήμου μας με ομάδες έρευνας και εργασίας. Η επιτροπή μπορεί να ορίσει τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα ηλικιακά όρια των συμμετεχόντων μαθητών καθώς και την ερευνητική ύλη – στόχους ανά κατηγορία.

Σκοποί

Η συγγραφή της τοπικής ιστορίας του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλεως της Νάουσας, στα πρότυπα της «Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους» της Ακαδημίας Αθηνών. Η αποτύπωση της ιστορίας μας ως επιστημονικού πονήματος και όχι μεμονωμένων αποσπασματικών ερευνών ή προφορικών διηγήσεων.

Η καταγραφή και διάσωση του μέγιστου δυνατού  των πηγών, (διαθέσιμων αρχείων, αντικειμένων διηγήσεων, παραδόσεων κ.λπ.)

Η καταγραφή και ετυμολογία των ονομάτων  των τοπωνύμιών μας. 

Η κατάρτιση ονοματολογικών πινάκων των κατοίκων του Δήμου μας και της ετυμολογίας τους.

Η αξιοποίηση (ανάλογα με τα συμπεράσματα) των ευρημάτων για λόγους ιστοριοδιφικού, θρησκευτικού ή μουσειακού- αρχαιολογικού τουρισμού.

Η ενίσχυσητης αγάπης για τον τόπο για τους συμμετέχοντες πολίτες και ειδικότερα για τους νέους του Δήμου μας,μέσω της συμμετοχής και της προσφοράς στην διαδικασία.

Η εμπέδωση της συνοχής μεταξύ πόλεως και χωριών.

Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δυνατότητα επίσκεψης από πανεπιστημιακές σχολές στο αντικείμενο της ιστορίας , καθώς και σχολείων , ή και με ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών κ.λπ.

Πολλές από τις προτεινόμενες δράσεις και διαδικασίες ήδη εκτελούνται αποσπασματικά από φορείς (συλλόγους, εκπαιδευτικούς φορείς, μεμονωμένους ερευνητές κ.λπ.). Ο απώτερος στόχος είναι να ενταχθούν σε ενιαία λογική με στόχευση τα παραπάνω.

Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε εμείς οι συμμετέχοντες στην τρέχουσα δημοτική θητεία (2019-2023), στην κατεύθυνση της ουσιαστικής τεκμηρίωσης του ιστορικού παρελθόντος του τόπου μας, απαλλαγμένη από «φόβους» και « πάθη». Θα ενισχύσουμε τη συνοχή μεταξύ των κοινοτήτων του Δήμου και την κατανόηση του ποιοί είμαστε και από πού προερχόμαστε. Κάνουμε τους συμπολίτες και ιδιαίτερα την νέα γενιά μας κοινωνούς στο «όλο» της  κοινότητάς μας. Επομένως  το προς τα που οφείλουμε να βαδίσουμε και τι να πράττουμε ανά ιστορική συγκυρία.Η εποχή μας δεν επιτρέπει ευκαιριακά πυροτεχνήματα, ούτε συγχωρεί αντιπαραθέσεις με αφορμή παλαιότερα ιστορικά γεγονότα. Ας δώσουμε μια τέτοια ευκαιρία στον τόπο μας.