Τρίτη, Σεπτέμβριος 29, 2020
Follow Us
Καθ΄όλα νόμιμες, με μάσκες και εννιάδες εννιάδες οι Εκδρομές μας!!! Φαράγγι Κράστας, Βάθρες Μεταμόρφωσης

Καθ΄όλα νόμιμες, με μάσκες και εννιάδες εννιάδες οι Εκδρομές μας!!!

Τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δύο Εκδρομές Σεπτεμβριανά, ηλιόλουστες, ξεπερνώντας Θαύματα!!!
Σ α β β ά τ ο 12/9/2020 Φ α ρ ά γ γ ι Κράστας
Κ υ ρ ι α κ ή 13/9/2020 Β ά θ ρ ε ς Μεταμόρφωσης
Ώρα αναχωρήσεων 10.30 πρωινής από πλατεία Γιαννακοχωρίου

Πληροφορίες ασφαλείας στα 23320 51124, 6939699902! - η,τ

notgio