Κυριακή, Μάρτιος 26, 2023
Follow Us
 Εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ: Παράταση μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2020

Τροποποίηση της προκήρυξης του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ". Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

naptor

Δημοσιεύθηκε η έβδομη τροποποίηση της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» (A κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ) σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Νέα ημερομηνία ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2020, για όσες αιτήσεις σε υπαγωγή η προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 έως και 30/09/2020.

πηγή:news247.gr

gonao