Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2024
Follow Us
Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Αυτές είναι οι τρεις πιθανές ημερομηνίες για τις πληρωμές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς ύψους 200 ευρώ, 250 ευρώ και 300 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

nana

Το επίδομα αυτό αφορά τους συνταξιούχους που είτε δεν έλαβαν καθόλου αύξηση από το 7,75%  Ιανουαρίου είτε  είχαν μικρότερη αύξηση από 7%, λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

Η πληρωμή αυτή θα γίνει εφάπαξ έως τις 31 Μαρτίου, ωστόσο μπορεί να γίνει και νωρίτερα δηλαδή μεταξύ 28 Μαρτίου και 30 του ίδιου μήνα μαζί με τις συντάξεις  Απριλίου.  Επίσης οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Οι επτά κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι εξής:

Α. Επίδομα 200 ευρώ 

Επίδομα 200 ευρώ θα λάβουν:

Περίπου 33.000 ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.101 ευρώ  έως και 1.600 ευρώ  και έχουν λάβει αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%.

Περίπου 125.000 ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από 3,5% έως 6,99%.

Β. Επίδομα 250 ευρώ θα πάρουν: 

Οι ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 ευρώ  έως 1.600 ευρώ τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο με 111 ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό αφορά  300.000 συνταξιούχους.

Οι  ασφαλισμένοι  που λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ τον μήνα και είδαν αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49% .  Αυτό αφορά 94.000 συνταξιούχους.

Γ. Επίδομα 300 ευρώ θα λάβουν:

Οι ασφαλισμένοι που δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις που δόθηκαν και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων  σε μηνιαία βάση μεταξύ 800 ευρώ και 1.000 ευρώ Αυτό αφορά περίπου 120.000 συνταξιούχους  (περίπου το 5% του συνόλου) που έχουν προσωπική διαφορά.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα.  Αυτό αφορά 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους  που λαμβάνουν σε μηνιαία βάση συντάξεις έως και 800 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 ευρώ και 1.100 ευρώ τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μια μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  που ήταν κατά μέσο όρο 36 ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό αφορά 70.000 συνταξιούχους.

Πώς φορολογείται το επίδομα

Το επίδομα αυτό:

είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ με 280 εκατ. ευρώ, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.

πηγή:enikonomia.gr

gotik