Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2024
Follow Us
Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν φέτος πρώτη φορά και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν

Στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να προχωρήσουν όλοι εκείνοι που συμπλήρωσαν το περασμένο έτος το 18ο έτος της ηλικίας και απέκτησαν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό.

mpakar

Έτσι άμεσα θα πρέπει οι υπόχρεοι να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου καθώς και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η υποχρέωση αυτή αφορά εκείνους τους πολίτες που για πρώτη φορά, θα πρέπει να υποβάλλουν τη δική τους φορολογική δήλωση εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους εισόδημα. Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης δεν εξαιρούνται ούτε οι φοιτητές που είναι εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου και το προηγούμενο έτος απέκτησαν ένα πολύ μικρό εισόδημα λίγων ευρώ από τόκους καταθέσεων.

Στον γενικό αυτό κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και αυτές αφορούν τους 18αρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνοι που το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Επιπλέον, ένας νέος ή μια νέα που συμπλήρωσε τα 18 θα πρέπει φέτος να υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση, εφόσον:

Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.

Έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).

Απέκτησε εντός του 2022 εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

Ίδρυσε εντός του 2022 επιχείρηση στο όνομά του

Προχώρησε εντός του 2022 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία για την απόκτηση ΑΦΜ

Μέσα σε λίγα λεπτά, μέσω τηλεδιάσκεψης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ΑΦΜ οι πολίτες μέσω της υπηρεσίας myAADE Live, της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα βήματα:

Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr).

Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρησης.

Με την αίτηση συνυποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Στοιχείο ταυτότητας, όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση.

Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Πιστοποιητικό Γέννησης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι ανήλικος/η και στερείται ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκου υπηκοότητας αλλοδαπής, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.

Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.

Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο.

Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η.

Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ. Για να κλείσετε ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο

την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

τον Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ

Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου – μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης – λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο.

πηγή:newsit.gr

artiotik