Πέμπτη, Δεκέμβριος 07, 2023
Follow Us
Προσωπικός Γιατρός: Με ποιον τρόπο θα εγγραφούν οι ανασφάλιστοι πολίτες

Σε προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εγγράφονται οι ανασφάλιστοι πολίτες. 

betik

Σε περίπτωση που δεν δύναται να καλυφθούν από τις δημόσιες δομές   έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεως τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Και οι ανασφάλιστοι πολίτες εγγράφονται με τρεις τρόπους στον προσωπικό γιατρό.

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

3) Μέσω φαρμακείων

Προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται το υπουργείο Υγείας προχωρά στην ενίσχυση του δικτύου  των προσωπικών γιατρών ανοίγοντας την πλατφόρμα για εγγραφή γιατρών και άλλων ειδικοτήτων -εκτός παθολόγων και γενικών γιατρών-στον θεσμό, όπως καρδιολόγων, πνευμονολόγων και λοιπών παθολογικών ειδικοτήτων, όπως ρευματολόγοι, που είναι κατεξοχήν ειδικότητες που έχουν χρόνιους πάσχοντες.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

πηγή:enikos.gr

katik