Σάββατο, Οκτώβριος 16, 2021
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του δήμου Νάουσας το πρωί της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης στις 10:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

beedoc

1    Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος του  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών (Ο.Υ.)μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ
2    Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών (Τ.Υ.)μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.
3    Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων  »  (5η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.005).
4    Έγκριση ή μη, 10ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα  ημερολογιακές ημέρες.
5    Ανάκληση της με αρ. 376/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για «Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης αγώνα Διάθλου»

aenkar