Πέμπτη, Σεπτέμβριος 23, 2021
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τετάρτης

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

zopbe

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1    «Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για   τέσσερα  (4)  χρόνια

2    Ορισμός  Πληρεξουσίου  Δικηγόρου  για  παράσταση  στον  Άρειο  Πάγο

3    Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τον συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας” Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

4    Έγκριση ή μη 4ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

5    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση).

6    Έγκριση ή μη, 9ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου»(με Α.Μ. 55/2018)  

7     11η  Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος  Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Τ.Υ.)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

8    Καθορισμός αντιτίμου πώλησης αναμνηστικών-σουβενίρ στα σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

doter