Παρασκευή, Αύγουστος 12, 2022
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το πρωί της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας το πρωί της Τρίτης 20 Ιουλίου στις 10:00.

dokar

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1   8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2021 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2   Αποδοχή ή μη δωρεάς του κ. Δάιου Αστέριου στο Δήμο Νάουσας

3  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας(3η κατάσταση δαπάνης)

4   Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Επισκοπής(2η κατάσταση δαπάνης)

5 Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές. 

6  Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αυτοκινήτων του Δήμου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 23 παρ. 3 του Ν. 4674/2020

7   Έγκριση ή μη 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»(Αρ. Μελ. 46/2018 – ΚΩΔ. ΠΔΕ 2019ΕΠ00810028-ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986) κατά (40) ΣΑΡΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες.

8  Εισηγητική έκθεση – έπειτα από Διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. – για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ ΠΔΕ:2019ΕΠ00810027-ΚΩΔ.ΟΠΣ;5030978), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση)

9  Έγκριση 1ου (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών ) και 2ου  (οικονομικών προσφορών ) για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

10 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22) σύμβαση για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

11  Έγκριση ή μη πραγματοποίησης μουσικών συναυλιών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

12 Χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

13 Έγκριση ή μη δαπάνης μουσικής εκδήλωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Η.Π. Νάουσας την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

14 Έγκριση ή μη δαπάνης ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικής εκδήλωσης στο ορεινό κάμπινγκ Γραμμένης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

15  Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 8-13Ιουλίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

hamvi