Τρίτη, Μαϊος 11, 2021
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το πρωί της Τετάρτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το πρωί της Τετάρτης στις 10 π.μ η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

farnao

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.005).

2 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας » (1ηκατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

3 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου » (1η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014).

4  Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης  ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (Αρ. Μελ.: 44/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978), κατά (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες.

5 Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης  ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού», (Αρ.Μελ.:46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986), κατά (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες.

6 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

Ανάδοχος:  ''ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.''

7 Έγκριση ή μη, της 12ης παράτασης της  3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της  12ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (28) ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)  .

8 Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 254/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί Εξουσιοδότησης  του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), όπως μας εκπροσωπήσει ως ενάγοντες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση της από 8-12-2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης 14193/2021 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2021 Αγωγής μας

9 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 ΤΕΥΧΟΣ Α)

hamkar