Τρίτη, Μαϊος 11, 2021
Follow Us
Αιτήματα της Hengas στη ΡΑΕ για άδεια διανομής αερίου σε Σκύδρα και Νάουσα

Η Hengas υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήματα για χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου για την περιοχή του Δήμου Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και για την περιοχή του Δήμου Νάουσας.

mpanao

Όπως αναφέρεται σχετικά, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Σκύδρας, θα αποτελείται από ένα σύστημα αγωγών μέσης πίεσης (19 bar) και ένα σύστημα αγωγών χαμηλής πίεσης (4 bar). Θα κατασκευαστεί σταθμός Μέσης/Χαμηλής Πίεσης (MR 19/4), ο οποίος θα συνδέσει μέσω αγωγού το δίκτυο διανομής της Σκύδρας με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Νάουσας, θα αποτελείται από: α) ένα σύστημα αγωγών μέσης πίεσης (19 bar) και β) ένα σύστημα αγωγών χαμηλής πίεσης (4 bar). Θα κατασκευαστεί σταθμός Μέσης/Χαμηλής Πίεσης (MR 19/4), ο οποίος θα συνδέσει μέσω αγωγού το δίκτυο διανομής της Νάουσας με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

πηγή: energypress.gr

naptor