Τρίτη, Μαϊος 11, 2021
Follow Us
Ενημέρωση από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας για τους δημοτικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Tο Νομικό Πρόσωπο "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας" ενημερώνει ότι:

mpator

Κατόπιν της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439(ΦΕΚ1441/τΒ/10.4.2021),όλοι οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί τίθενται σε αναστολή λειτουργίας  για το διάστημα από το Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου  2021 και ώρα 6:00.

Κάθε περαιτέρω διαφοροποίηση ή χρονική παράταση της αναστολής θα γνωστοποιηθεί με νεότερο δελτίο τύπου

aennan