Τρίτη, Οκτώβριος 27, 2020
Follow Us
Δήμος Νάουσας: Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Το ΚΕΠ Δ. Νάουσας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το επίδομα

mpakar

“Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών” για το έτος 2020.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οικογένειες που κατοικούν μόνιμα στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και στις Τοπικές Κοινότητες Στενημάχου, Γιαννακοχωρίου, Ροδοχωρίου και Αρκοχωρίου και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 4.700 ευρώ (φορολογητέο ή τεκμαρτό).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας έως την 30-10-2020.

Επίσης το ΚΕΠ Δ. Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν την εν λόγω αίτηση  το έτος 2019 και έχουν λάβει μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου(sms) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)   από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για εκκρεμότητα τους να προσέλθουν στο Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες .

toubee