Παρασκευή, Οκτώβριος 23, 2020
Follow Us
Εξελίξεις γύρω από το μέλλον του χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 πηγαδίων

Στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας θα συζητηθεί η έγκριση ή μη καταρχάς απόφασης για μακροχρόνια εκμίσθωση του χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 πηγαδίων.

hamkar

Σύμφωνα με την εισήγηση:

Ο Δήμος της Ηρωικής πόλης της Νάουσας,έχοντας  πάντοτε σε πρώτη προτεραιότητα την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνάτο τρόπο των περιουσιακών του στοιχείων καλείται να αποφασίσει ως προς την μελλόντικη αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου των 3-5 Πηγαδίων.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει πως οι ολιγοετείς ή ακόμα και μονοετείς εκμισθώσεις σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με το κεφαλαιακό μέγεθος του Χιονοδρομικού Κέντρου και απλώς λειτουργούν ως περίοδοι διαχείρισης των υπάρχοντων δομών του Δήμου χωρίς κανέναν αναπτυξιακό προσανατολισμό. Αν στα παραπάνω προστεθεί και η ελλειπής  χρηματοδότηση των Δήμων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα μας την τελευταία δεκαετία, δημιουργείται ενα περιβάλλον το οποίο αποτρέπει κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα μπορούσε να επανεκκινήσει την αναπτυξιακή τροχιά του Χιονοδρομικου Κέντρου.

Σήμερα,και εφόσον έχουν προκυψει νέα δεδομένα,καθώς απο τα δύο παραπάνω σκέλη το ένα τείνει να εξαλειφθεί με την δέσμευση του Υπουργού Αναπτυξης για χρηματοδότηση του ποσου των 10,7 εκατομμυρίων ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου , στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου τίθεται το θέμα της λήψης απόφασης για μακροχρόνια εκμίσθωση του Χιονοδρομικου Κέντρου,η οποία θεωρείται πως θα προσδώσει μεγαλυτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ενεργοποιώντας λοιπόν τον όρο που προβλέπεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 πηγαδιών,στο Αρθρο 1, όπου και αναφέρεται η εξης διαλυτικη αίρεση:΄΄σε περίπτωση που ο Δήμος επιθυμει την μακροχρόνια εκμίσθωση θα ειδοποιηθεί ο μισθωτής τρεις μήνες τουλάχιστον πριν απο την λήξη του πρώτου χρόνου με εξώδικη πρόσκληση δήλωση οτι ο Δήμος θα ασκήσει τα δικαιώματα για τα οποία έχει επιφυλαχτεί..........΄΄,ο Δήμος προχωράει με πρόθεση την μακροχρόνια εκμίσθωση.

Ως η πλεον συμφέρουσα περίπτωση μακροχρόνιας εκμίσθωσης προκρίνεται η περίπτωση των 25 ετών καθώς διασφαλίζεται εύλογος χρόνος για ένα επενδυτικό σχέδιο που θα αποφέρει όφελος σε έναν μελλοντικο επενδυτή καθώς και δεν δεσμευει τον Δημο έναντι του όποιου εκμισθωτή για επομενες γενναιές δημοτών.

Οι όροι εκμίσθωσης του Χιονοδρομικου Κέντρου θα οριστούν απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,λαμβάνοντας υπ’όψιν και την εισήγηση διαπαραταξιακής επιτροπής των αρχηγών των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

gionot