Δευτέρα, Ιούνιος 01, 2020
Follow Us
Ειδικές διαγραμμίσεις αναμονής έξω από τα υποκαταστήματα των τραπεζών στη Νάουσα

Με φωσφορούχο χρώμα βάφτηκαν τα πεζοδρόμια έξω από τα υποκαταστήματα των τραπεζών στη Νάουσα ώστε να διατηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

Τις δυο τελευταίες ημέρες λόγω των συντάξεων παρατηρήθηκε έντονη πολυκοσμία, που είχε ως αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι αποστάσεις ανάμεσα στους αναμένοντες  για εξυπηρέτηση πολίτες. Ας ελπίζουμε πως ο κόσμος θα τηρήσει τις αποστάσεις και θα περιμένει στον κατάλληλο κάθε φορά αριθμό της διαγράμμισης