Δευτέρα, Ιούνιος 01, 2020
Follow Us
Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης για τον προϋπολογισμό

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 18:00

Μοναδικό θέμα συζήτησης «Έγκριση ή μη, προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020».