Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2024
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

Έγκριση πρακτικών φανερής ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27β, 27γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας εκπαίδευσης αδέσποτων σκυλιών με «ιδιαίτερη» συμπεριφορά για επανένταξη  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (διακριτικός τίτλος ΕΔΔΥΠΠΥ)» της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος λογισμικού για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου    Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και  είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Νάουσας.

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας νέων θερμαντικών σωμάτων(fancoils) για το κτίριο «Βέτλανς» του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  για 4ετή εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης   του οικισμού Αρχαγγέλου της Δημοτικής  Κοινότητας Ζερβοχωρίου,  για το υπ’ αριθμόν 210 αγροτεμάχιο  ( 41,251 στρ. )  και  των αγροτεμαχίων 1062 και 1063 της τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας  , για μονοετή  καλλιέργεια.

Έγκριση της  218/2023   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ «Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) για το 2024»

Έγκριση 3ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση –Ανάδειξη του Ιστορικού Πάρκου Νάουσας»

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Καθαρισμό των κτιρίων του Δήμο
Νάουσας  για ένα έτος (δώδεκα μήνες)»

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας χορδίσματος και επισκευής πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

           Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Νάουσας έτους 2024-εισήγηση στο Δημοτικό
υ         Συμβούλιο

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2024 για να παράσχει
γνώμη το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  ΟΤΑ