Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2024
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης-Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

dou

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (αρ. αίτησης 20196/3-8-2023)
2 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (αρ. αίτησης 22400/30-8-2023)
3 Απευθείας ανάθεση της  “Υπηρεσίας ενεργοποίησης Αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων με e-mail για τον Δήμο Νάουσας”
4 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 21- 24Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.
5 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 4-7Σεπτεμβρίου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων
6 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Αγγελοχωρίου (3κατάσταση δαπάνης)
7  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ζερβοχωρίου(2η κατάσταση δαπάνης)
8 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Νάουσας (7η κατάσταση δαπάνης)
9 Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17ηΟκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ΗΣΟκτωβρίου2023 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
10 Έγκριση ή μη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
11 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης Τουρνουά Ποδόσφαιρου.
12 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» Α.Μ. 39/2022

dw