Τετάρτη, Μαϊος 31, 2023
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τετάρτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τετάρτης στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 19909/22-11-2022) Αθανάσιος Διτσόλας
2 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 19909/22-11-2022) Βασιλείου Αργύριος
3 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης ……….) Νέστορας Ιωάννης
4 Έγκριση ή μη ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων – προμήθεια ξηράς τροφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
5  Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χοροκίνησης «BODY CONTROL» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
6  Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
7    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
8 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
9  Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

10 Ανάκληση της υπ’ αρ. 138/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
11 Ανάκληση της υπ’ αρ. 139/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
12 Ανάκληση της υπ’ αρ. 140/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού