Παρασκευή, Μάρτιος 24, 2023
Follow Us
Δήμος Νάουσας: Χορήγηση αδειών απόδοσης θέσης στις λαϊκές αγορές

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει όλους όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου

πως θα πρέπει  να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Ειρηνούπολης στο Αγγελοχώρι, οι ίδιοι με την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή  εκπρόσωπός τους, με εξουσιοδότηση θεωρημένη από το Κ.Ε.Π., ώστε να παραλάβουν την απόφαση χορήγησης απόδοσης της θέση τους.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συντάξουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν σε ποιες λαϊκές αγορές συμμετέχουν και ποιες ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το γραφείο αδειοδότησης, στο τηλέφωνο 23323 50625.

kiouter