Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης

Με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης στις 13:00.

hamkar

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1    «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»  για το  β’ εξάμηνο έτους 2022 (13-8-2022 έως 31-12-2022)».
2         Έγκριση 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.339,29 € άνευ Φ.Π.Α.»
3    Εγγραφή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2023
4    Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2023
σύμφωνα με την Απόφαση 13/2022 Δ.Κ. Νάουσας του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας – εισήγηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο»     
5    Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» (Κατακύρωση)
6    Αποδοχή ή μη μεταβίβασης κυριότητας (Δωρεά)  ενός  (1)  απορριμματοφόρου (5 Κ.Μ.) από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  στο Δήμο Νάουσας
7    «Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή του  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρου    για  το  έτος  2022 ».
8
     «Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή της  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Αικατερίνης Δούμου    για  το  έτος  2022 ».
9
    «Απόδοση  λογαριασμών  των  πάγιων  προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων για  το  έτος  2022   και απαλλαγή υπολόγων ».
10    Εξειδίκευση Πίστωσης για  χορήγηση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 για Μπουτκάρη Στέργιο του Χρήστου.

kiouna