Τετάρτη, Ιούλιος 06, 2022
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το πρωί της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

napar

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1    Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) YE Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες
2         Έγκριση ή μη πρόσληψης τριών (3) YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες
3    Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 62/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα : «5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022»
4    Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 63/2022 απόφασης του Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Νάουσας με θέμα  την «Τροποποίηση ή μη των όρων σύμβασης με την ΚΙΟΡΤΣΗ ΑΘ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ.ΟΕ».
5    Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.
6    Έγκριση  ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Η. Π. Νάουσας  οικονομικού έτους 2020-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»
8    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
9    Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός  (1) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες

mpana