Τρίτη, Μαϊος 24, 2022
Follow Us
Τριήμερη παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας για τον παγετό 21/03/2022

Τριήμερη παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας για τον παγετό 21/03/2022.

Οι δηλώσεις θα γίνονται από 16/05/2022 έως και 18/05/2022 στο Δημαρχείο στον χώρο του δημοτολογίου. Οι δηλώσεις πρέπει να αφορούν είδος και ποικιλίες καλλιεργειών που έχουν είδη ανακοινωθεί.  

dotik