Τετάρτη, Φεβρουάριος 21, 2024
Follow Us
Πρόσκληση σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 20, 21, 22 και 25 του Καταστατικού μας και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 2 / 31-05-2021 απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00’ στον χώρο του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη», με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών
 • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 • Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020
 • Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός για το έτος 2020
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής οικονομικής διαχείρισης για το έτος 2020
 • Έγκριση διοικητικού, οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού έτους 2020 -

     απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής

     Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα

 • Ετήσιος Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτού και

      ψηφοφορία έγκρισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για το έτος 2021
 • Διάφορα θέματα
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

     Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης,   

     στο e-mail του Συλλόγου: naoussa.taekwondo@gmail.com

     Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου,

     την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.