Σάββατο, Σεπτέμβριος 23, 2023
Follow Us
Εαρινή Ισημερία - Ημέρα Ποίησης, 21/3/ 2023

Με τον Ηλία Τσέχο στα θρανία της Άνοιξης!

Επισκοπή Νάουσας, Δημοτικό Σχολείο, 20/3/2023
Βέροια, Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο), 21/3/2023

Εαρινή Ισημερία - Ημέρα Ποίησης και η Ημαθία γράφει, διαβάζει επίγεια μηνύματα, επείγοντα, επίκαιρα των πράξεών μας, γυμνάζοντας μαθητούδια στη ζωή, αλύγιστα στις ράγες τρένα.
Δευτέρα 20/3/2023 στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής και Τρίτη 21/3/2023 Βέροια, στο Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο). Με τον Ηλία Τσέχο, αθωώνοντας τις αμαρτίες και αμαρτίες μη αθωώνοντας.

''Πάντα με την Ποίηση'' μας λέει η Άνοιξη κι Ανθίζει!!!

Ευχαριστώ μαθητές, διδασκάλους, τον Χρόνο και την Ποίηση, τις γενναιόδωρες καρδιές του νου.-