Τετάρτη, Φεβρουάριος 21, 2024
Follow Us

tzekosΑφού ενημερωθήκαμε για το τι είναι το κτηματολόγιο (Δες εδώ), είδαμε ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την δήλωση των ιδιοκτησιών στο  κτηματολόγιο (Δες εδώ) και σας παρουσιάσαμε τις ιδιαίτερες περιπτώσεις αυτού (Δες εδώ), σήμερα θα δούμε τις προθεσμίες των δηλώσεων των ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο της Νάουσας.

Η δήλωση των ιδιοκτησιών μας στο Κτηματολόγιο, πέραν του ότι είναι υποχρεωτική, πρέπει να πραγματοποιηθεί και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, καθώς η μη εμπρόθεσμη δήλωση επιφέρει συνέπειες.

Καταρχάς όσον αφορά την προθεσμία υποβολής της δήλωσης των ιδιοκτησιών μας στο Κτηματολόγιο αυτή είναι 3 μήνες για τους κατοίκους εντός της Ελληνικής επικράτειας και 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού. Βέβαια ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα  παράτασης των προθεσμιών με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου για διάστημα μέχρι άλλους 3 μήνες. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι σίγουρο, καλό θα είναι όλοι μας να έχουμε ολοκληρώσει τις δηλώσεις μου εντός των αρχικών προβλεπομένων προθεσμιών.

Η μη εμπρόθεσμη δήλωση των ιδιοκτησιών μας στο Κτηματολόγιο, επιφέρει κάποιες ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, για αυτό καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί και τυπικοί στις ημερομηνίες. Οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης δήλωσης είναι οι εξής:

Α) Απαγορεύεται κάθε είδους δικαιοπραξία (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κτλ) για το ακίνητο για το οποίο δεν δηλώσαμε στο Κτηματολόγιο.

Β) Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας οικοδομής.

Γ) Αν  οφείλεται για το ακίνητο αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης, αυτή δεν μπορεί να εισπραχθεί.

Δ) Επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται (αναλόγως το είδος και την αξία του ακινήτου) από 50 ευρώ έως 1.500 ευρώ.

Ε) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κινδυνεύει να χάσει το ακίνητο του και αυτό να περιέλθει στο Δημόσιο. Εάν δεν δηλωθεί θα παρουσιάζεται στο σύστημα του Κτηματολογίου ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», και αυτό σύμφωνα και με το νόμο 2664/1998 (άρθρο 9), παράγει αμάχητο τεκμήριο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι συγκεκριμένες συνέπειες μπορούν να αρθούν και να διορθωθούν με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης και την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή του Κτηματολογίου. Η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων είναι 60 ημέρες από την ανακοίνωση-ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Δημήτρης Τζέκος-Δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Τζέκου, συνεργάζεται με εξειδικευμένο συμβολαιογράφο και έμπειρο μηχανικό με σκοπό την άμεση επίλυση του οποιοδήποτε προβλήματος προκύψει κατά την διάρκεια της επιμέλειας των εγγράφων σας για την κατάθεση τους στο κτηματολόγιο.

Το δικηγορικό γραφείο του Δημήτριου Τζέκου (πλατεία Καρατάσου 8 - 1 όροφος) αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη την διαδικασίας δήλωσης των ιδιοκτησιών σας στο Κτηματολόγιο στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η πλήρης κάλυψη από το δικηγορικό γραφείο του Δημήτριου Τζέκου (πλατεία Καρατάσου 8 - 1 όροφος) περιλαμβάνει, την συμπλήρωση των εντύπων του Κτηματολογίου, την πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφησης στις Τράπεζες, αλλά και τη μετάβαση στα γραφεία του Κτηματολογίου για την κατάθεση της δήλωσης σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2332028494-6974015526