Σάββατο, Μαϊος 18, 2024
Follow Us

dimΘεοδώρα Μπαλτατζίδου (Πρόεδρος)

Δημήτριος Θανασούλης (Δημοτικός σύμβουλος)

Αριστείδης Τόσιος (Δημοτικός σύμβουλος)

Σταύρος Βαλσαμίδης (Δημοτικός σύμβουλος)

Σταύρος Ζάχος (Δημοτικός σύμβουλος)

Δημήτριος Πάζος (Υπάλληλος δήμου Νάουσας)

Κυριάκος Κύρκος (Δημότης)

Γεώργιος Μάλλιος (Δημότης)

Έλενα Καραμπέλκου (Δημότης)

Άγγελος Χατζηστυλλής (Εστίαση)

Δημήτριος Μάντζιος (Ξενοδόχος)

Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής είναι δυο έτη.