Σάββατο, Μαϊος 18, 2024
Follow Us

dimO Δήμος ΗΠ Νάουσας που διαχειρίζεται το Άλσος Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Πάρκο «Κιόσκι» στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών του προς όφελος του Δήμου και των δημοτών του, επιθυμεί και αποσκοπεί στην αδελφοποίηση με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, που διαχειρίζεται το Κτήμα Συγγρού, κληροδότημα Ιφιγένειας Συγγρού ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δημιουργείται ένας δίαυλος αλληλοϋποστήριξης σε ουσιαστικά θέματα επιστημονικού κυρίως ενδιαφέροντος και όχι μόνο τυπικής σχέσης όπως συνήθως γίνεται με τις Αδελφοποιήσεις. Στόχος είναι τα κάτωθι:

  1. η διατήρηση μόνιμων δεσμών μεταξύ των δύο προαναφερθέντων φορέων, προκειμένου να προωθούν το διάλογο και την επιστημονική γνώση, με δράσεις κι έμπρακτα αποτελέσματα στο εξαιρετικού φυσικού κάλλους πράσινο που είναι υπό την διαχείριση των δύο φορέων
  2. η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας καθώς και την εκτέλεση όλων των από κοινού δραστηριοτήτων, οι οποίες θα προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, που είναι η κλιματική αλλαγή,  ο εκπαιδευτικός τομέας, η διοργάνωση εκθέσεων, η γνώση στα ιστορικά Πάρκα και τοπία, οι πολιτιστικές δράσεις και η τελική συμμετοχή σε φορέα με κοινούς στόχους για όλα τα αντίστοιχα τοπία της χώρας μας,
  3. η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των ανταλλαγών μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και αποτελεσματικής συνεργασίας, το αληθινό πνεύμα της ευρωπαϊκής αδελφοσύνης για την κοινή πορεία μας,
  4. οι ενέργειες με βάση τους κανόνες της φιλοξενίας σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
  5. η προαγωγή παγκόσμιων αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και το κράτος δικαίου, μέσω των ανταλλαγών και της συνεργασίας και τέλος
  6. η δημιουργία προϋποθέσεων για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων (εθνικών και ευρωπαϊκών).