Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2024
Follow Us

phoneΤα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ για τις κλήσεις του δημάρχου και των αντιδημάρχων Νάουσας αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας. Σύμφωνα με αυτήν.

Δικαιούχος Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ

Καρανικόλας Νικόλαος - Δήμαρχος-120 ευρώ

Βασιλείου Γεώργιος - Αντιδήμαρχος-60 ευρώ

Τριανταφύλλου Γεώργιος - Αντιδήμαρχος-60 ευρώ

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα - Αντιδήμαρχος-60 ευρώ

Αδαμίδης Παύλος - Αντιδήμαρχος-60 ευρώ

Τζουβάρας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος-60 ευρώ

Εξαδακτύλου Παρασκευή – Γενική Γραμματέας-60 ευρώ

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.