Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
Follow Us

pasoΣας ενημερώνουμε ότι,  μετά από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ12α/ΓΠοικ.

50273/1466, παρατείνεται η χρονική περίοδος  για την ανανέωση, αλλά και για την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ  (ΠΑΣΟ)  έως την 31 Δεκεμβρίου 2019

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Η έκδοση και η ανανέωση των ΠΑΣΟ θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου Νάουσας

Δικαιολογητικά

  1. Ταυτότητα
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018
  4. Δύο (2) φωτογραφίας όταν πρόκειται για έκδοση νέου Δελτίου