Τρίτη, Μάρτιος 28, 2023
Follow Us

leuΟ Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας συμμετείχε επιτυχώς στο δεύτερο Θεματικό Εργαστήριο (Workshop B) μεταξύ των εταίρων  του έργου Cult - CreaTE με απώτερο στόχο την ανάπτυξη Δημιουργικού Τουρισμού στη Νάουσα.

Ο κ. Πάζος, η κ. Τορορή και η κ. Μαγγανάρη από την πλευρά του Δήμου Η.Π. Νάουσας καθώς και η κ. Νικολή και η κ. Μπιτέρνα από την πλευρά της εθελοντικής ομάδας «Κισσός» παρευρέθηκαν στην τριήμερη εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Λευκωσία της Κύπρου.

Το Θεματικό Εργαστήριο Β με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού βασισμένο σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους» του ευρωπαϊκού έργου Cult-CreaTE πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας στις 7 Νοεμβρίου 2019. Το παραπάνω θεματικό εργαστήριο αποτέλεσε τον κεντρικό πυρήνα της τριήμερης εκδήλωσης η οποία ξεκίνησε με επισκέψεις εργασίας σε δομές και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον  Δημιουργικό και Πολιτιστικό Τουρισμό στην Λευκωσία (6η Νοέμβρη) και ολοκληρώθηκε με ενημερωτική συνάντηση μόνο μεταξύ των εταίρων (8η Νοεμβρίου). Το εργαστήριο στις 7 Νοεμβρίου οργανώθηκε σε επιμέρους συνεδριάσεις και σκοπός του ήταν οι συμμετέχοντες εταίροι να ανταλλάξουν εμπειρίες, να παρουσιάσουν καλές πρακτικές, καινοτομίες και δικά τους σχέδια-προτεραιότητες για πολιτιστικά και δημιουργικά προϊόντα.

Βασικό συμπέρασμα του εργαστηρίου αποτέλεσε:

  • Ο εντοπισμός της ανάγκης των τουριστών να συμμετέχουν σε ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν με την ενεργή συμμετοχή τους, γεγονός που τονίστηκε σε πολλά επίπεδα.
  • Καταγράφηκαν από τους εταίρους ποικίλες καλές πρακτικές προερχόμενες από τις περιφέρειες τους οι οποίες αποτελούν και την πηγή έμπνευσης μεταξύ των χωρών για εμπλουτισμό των Δημιουργικών Βιομηχανιών που διαθέτουν ήδη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

https://www.interregeurope.eu/cultcreate/