Τρίτη, Μάρτιος 28, 2023
Follow Us

kukΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  2. Το υπ’ αριθμ. 20444 από 20-11-2019 έγγραφο του Δήμου Ηρωικής πόλεως Νάουσας,
  3. Την υπ’ αριθμ. 4843/19/2483462 από 21-11-2019 Αναφορά – πρόταση Α.Τ. Νάουσας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινής κυκλοφοριακής κατάστασης που προκύπτει κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων «Νάουσα Πόλη του Οίνου», στην πόλη της Νάουσας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, το Σάββατο, 23-11-2019 και κατά τις ώρες από 18:00 έως 00:00, επί της πλατείας Καρατάσου, από την συμβολή της με  την οδό Στουγιαννάκη έως την συμβολή της με την οδό Θεοφίλου.