Τρίτη, Μάρτιος 28, 2023
Follow Us

Στην προσπάθεια δήμιουργιας κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης η Κοινότητα Νάουσας  καλεί τους δημότες να χαρίσουν βιβλία τα οποία δεν τους είναι χρήσιμα και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα βιβλία θα παραδίδονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών (πρώην ΚΕΠ) από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 έως 14:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23320 52186