Σάββατο, Μαϊος 18, 2024
Follow Us

oikΣτο δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού περνά η μελέτη για την κατασκευή της νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση Νοσοκομείο πόλης Νάουσας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικονομικής επιτροπής ο προσωρινός ανάδοχος είχε ελλιπή δικαιολογητικά.

Ήδη γίνονται επαφές και στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής αναμένεται να έρθει εκ νέου το θέμα.