Δευτέρα, Ιούνιος 01, 2020
Follow Us
O πίνακας και το τοπογραφικό της λαϊκής αγοράς της Νάουσας για το Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Ομοσπονδία παραγωγών και εμπόρων

Οι παραγωγοί και οι έμποροι οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις