Logo

koinΥλοποιήθηκε δίκτυο εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης, κόστους 6.5 εκατ. ευρώ και  αποχετευτικά έργα υδροδότησης για Ροδοχώρι, Μαρινα, Κοπανό, Χαρίεσσα, Στενήμαχο, Μονόσπιτα, Επισκοπή και Πολυπλάτανο. Για τους αγρότες μας δόθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ για να μπορούν να ποτίζουν απρόσκοπτα.

Ολοκληρωμένα έργα

 • «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5004029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 9.303.938,35 ευρώ

 1. Ολοκλήρωση κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, ήτοι των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου. Αφορά την ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κοπανού, συνολικού μήκους 167,4 m από αγωγούς HDPE.
 2. Κατασκευή ΚΑΑ οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου. Αφορά την κατασκευή 18,4 km ΚΑΑ (τόσο βαρυτικών όσο και καταθλιπτικών) μεταφοράς λυμάτων στην κοινή ΕΕΛ από τους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου και των Α/Σ λυμάτων Αγγελοχωρίου (κύριου και υποστηρικτικού).
 3. Κατασκευή κοινής ΕΕΛ των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου, δυναμικότητας 9.273 ισοδύναμων κατοίκων.
 4. Υποστηρικτικές ενέργειες, όπως ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών από την ΕΦΑ Ημαθίας (υπολειπόμενο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Κοπανού, περιοχή διέλευσης των ΚΑΑ και περιοχή γηπέδου της ΕΕΛ).

 • «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο Νάουσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5028259 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 833.171,09 ευρώ

 1. Κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 4.540,00 μ, από την περιοχή της Μεταμόρφωσης ως και την υφιστάμενη δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικισμό Ροδοχωρίου με φυσική ροή ώστε να εξυπηρετηθεί η κάλυψη των αναγκών του οικισμού.
 2. Κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 5.222,00 μ. με σκοπό την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του εξωτερικού υδραγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού και της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας και την ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό για τα επόμενα 40 χρόνια.

 • 2.200 μέτρα, δίκτυο ύδρευσης για λειτουργία νέας πομώνας Στενημάχου
 • Συντήρηση πομωνών
 • Κατασκευή υδρατοδεξαμενής
 • Αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης δικτύου Νάουσας
 • Δοκιμαστική λειτουργία νέου δικτύου
 • Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου, Προϋπολογισμός 424.000 ευρώ
 • Εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίου με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής»  Σύμβαση:  117.800 € (22.800 € ΦΠΑ).
 • Προμήθεια και  τοποθέτηση  εξοπλισμού για την Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας 462.644 € (89.544 € ΦΠΑ)
 • Δίκτυο ύδρευσης, ενίσχυση 200.000 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών
 • Αποχετευτικό (περιοχή γηπέδου), 250.000 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών
 • Έγκριση της χρηματοδότησης για την Κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στο  Δ.Δ. Χαρίεσσας και την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης.
 • Λήψη άδειας χρήσης νερού στα αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κάτι που δεν υπήρχε και εμπόδιζε την συμμετοχή της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Οργάνωση και θέση σε λειτουργία, Χημείου στην Δημοτική Επιχείρηση,  με αποτέλεσμα να γίνονται συχνότεροι έλεγχοι αλλά και να υπάρξει μείωση δαπάνης, η οποία για την συγκεκριμένη υπηρεσία ανέρχονταν στις 12.000 € ετησίως.
 • Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης του οικισμού του Τρανζύλοβου δίνοντας ανάσα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αντιμετώπιζαν πρόβλημα.
 • Οριστική λύση δόθηκε στην έλλειψη νερού στο Δ.Δ. Ροδοχωρίου, με τη λειτουργία δεύτερης πομόνας, αφού πρώτα προηγήθηκαν οι κατάλληλοι έλεγχοι.
 • Αντιμετωπίστηκε οριστικά το πρόβλημα της ύδρευσης στο δ.δ. Πολυπλατάνου, θέτοντας σε λειτουργία τον παλαιό υδατόπυργο. Έγινε αποκατάσταση της άστοχης νέας δεξαμενής, στην οποία αντικαταστήσαμε την μεμβράνη αλλά και τοποθετήσαμε ότι εξοπλισμό απαιτούνταν, ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα κακής οσμής του νερού.
 • Πλήρης και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης που αντιμετώπιζε το Δ.Δ. Μονοσπίτων,  αντικαθιστώντας την μεμβράνη, τοποθετώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, αυξήσαμε την ισχύ ρεύματος (πετύχαμε μείωση κατανάλωσης 3000 € σε κάθε λογαριασμό), αλλά και ενισχύσαμε την δεξαμενή συνδέοντας και με δεύτερη πομόνα.
 • Μείωση κατά 50% της απαιτούμενης δαπάνης σε ηλεκτρικό ρεύμα για την λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δ.Δ. Μαρίνας, με επεμβάσεις στο αντλιοστάσιο και στο δίκτυο ύδρευσης.
 • Θέσπιση  ευνοϊκών όρων ρύθμισης οφειλών στην επιχείρηση  με αποτέλεσμα την ανακούφιση των πολιτών και την αύξηση της εισπραξιμότητας.
 • Χαρτογράφηση ανενεργών υπόγειων αγωγών του ΤΟΕΒ με την χρήση γαιοραντάρ προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για την απορρόφηση των ομβρίων υδάτων.
 • Διόρθωση και κατασκευή, εντός της πόλης της Νάουσας, σημείων που πλημμύριζαν με ελάχιστα χιλιοστά βροχής.
 • Τέθηκε σε λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός.
 • Για πρώτη φορά έγινε σωστή διαχείριση των λυμάτων σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία, η οποία τα χρησιμοποίησε για παρασκευή λιμασμάτων.
 • Μελέτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί  το φαινόμενο της θολότητας του νερού που υδρεύεται η πόλη της Νάουσας.
Copyright © 2020 inaoussa.gr | All rights reserved | Development by LEONweb