Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΒΛΕΤΣΗΣ OE
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Νάουσας PDF Εκτύπωση E-mail
Articles | ΝΑΟΥΣΑ
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa on Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 13:55   

dimΟ Δήμος Νάουσας προτίθεται να προσλάβει τρία άτομα για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  3. Την με αρ. πρωτ. 17/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.

κάνει γνωστό

ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός ΔΕ Υδραυλικού, , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας

Νάουσα

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 μήνες

1

101

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας

Νάουσα

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

2 μήνες

1

102

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας

Νάουσα

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

2 μήνες

1

Δείτε περισσότερα εδώ 

inaoussa.gr - All Rights Reserved